Stichting Vrienden van Mariënburg

 

Doelstelling

De Stichting Vrienden van Mariënburg is in het leven geroepen om speciale projecten te financieren, die normaliter niet uit de exploitatie van het verzorgingshuis kunnen worden bekostigd.

Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage om het leven in Mariënburg te veraangenamen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 . Sponsoring en donaties
 . Schenkingen, giften, erfstellingen en legaten
 . Alle andere baten

Het besteden en uitkeren van de gelden wordt gedaan door middel van schenkingen en/of giften aan die personen en/of instellingen die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

 

Wie zijn wij?

Voorzitter: 
De heer G.G.M van Wesemael

Penningmeester:
Mevrouw R. Lamé – de Haan

Leden:
Mevrouw E. Simons – Vos
Mevrouw A.J.M Wils – Neelissen
De heer A. Meijer

 

Hoe gaan wij te werk?

“ Jaarlijks wordt - in overleg met de cliëntenraad - geïnventariseerd of er wensen zijn die voor financiering door de Stichting voor Mariënburg in aanmerking komen. Ook u kunt suggesties aandragen en die inleveren bij de receptie van Mariënburg of zich daar aanmelden als donateur.”
Mocht u een bijdrage willen leveren? Het bankrekeningnummer van Stichting Vrienden is: NL61RABO0379911388.

 

Jaarverslag 2017

Klik hier >> voor het jaarverslag van 2017.

 

Uw bijdrage

Wilt u graag een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Ik kies voor een:*
Voorletters + Naam:*
heer of mevrouw:*
E-mail:*
Telefoonnummer:*
Graag wordt ik geinformeerd over de fiscale aftrek:

* Mocht uw keuze vallen op de jaarlijkse donatie dan is er een gunstige fiscale aftrek mogelijk. Wilt u daar meer over weten klikt u hier ja aan.

 

Wilt u het formulier liever per post of per mail versturen dan kunt het formulier hier downloaden >>