Actueel | Nieuws


Persbericht

22 juni 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (>IGZ) beëindigt verscherpt toezicht op zorginstelling Beweging 3.0

Kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg op orde door succesvol verandertraject

In oktober 2016 werd Beweging 3.0 door de IGZ voor een periode van acht maanden onder verscherpt toezicht gesteld op basis van haar bevindingen in 2015 en begin 2016. De destijds nieuwe Raad van Bestuur nam vervolgens ingrijpende maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten op orde te krijgen. Zo zette de zorgorganisatie niet alleen stappen op financieel en organisatorisch gebied, maar ging Beweging 3.0 ook in op het aanbod van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om aan het programma Waardigheid en Trots, onderdeel Kwaliteit en Veiligheid deel te nemen. Dit programma werd in 2016 op alle zorglocaties ingezet en loopt nog door tot april 2018.

Lees meer >>


Soest, juni 2017

Soest zet mantelzorger centraal

Ongeveer vijftien partners in de zorg- en welzijnswereld gaan meer samenwerken om de mantelzorger te ondersteunen. De gemeente en haar partners zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De mantelzorger staat centraal.
Een van de partners is Beweging3.0 Soest.
Lees meer >>


Soest, april 2017

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

Oproep om mee te denken en in gesprek te gaan met uw zorgverlener
Landelijk programma Waardigheid en Trots:
Ook voor WZC Mariënburg zijn extra middelen beschikbaar voor een zinvolle dagbesteding voor de bewoners.
Misschien heeft u de vraag al gekregen: Wat is voor u een fijne dag? Wat we vragen van u als bewoner en of van u als naaste is om ons te helpen met het bepalen wat voor u of voor uw naaste nu precies een zinvolle dag inhoud. Dat is voor een ieder verschillend en persoonlijk. Denkt u daar over na en bespreek het met de zorgmedewerker, met iemand van de Cliëntenraad tijdens de maandelijkse koffie ronde of met uw naaste. We horen het graag van u, zodat we de mogelijkheden in Mariënburg beter op uw persoonlijke wensen kunnen afstemmen.

Staatssecretaris Van Rijn presenteerde zijn plan ‘Waardigheid en Trots” als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren.

Speerpunten in zijn plan hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verzorgingshuizen met ambitie.

Goede zorg draait in essentie om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Zorg die voldoet aan hun beroepsstandaard geleverd in een beschermde woningomgeving, waar sprake is van: (beroeps)trots. Dat zijn de sleutelelementen voor liefdevolle zorg voor onze ouderen.

De plannen die we kunnen indienen  moeten bijdragen aan de doelen:
-een zinvolle daginvulling voor bewoners
-het versterken van de deskundigheid van personeel.
Het plan zelf staat niet centraal, maar de dialoog binnen de organisatie over de vraag wanneer personeel goed toegerust is en wanneer bewoners een zinvolle dag hebben.
Daarom zijn de plannen vormvrij en worden door het zorgkantoor uitsluitend getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad, VAR en OR.


Amersfoort, 19-01-2017

Op woensdag 18 januari bezocht staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verpleeghuis de Lichtenberg in Amersfoort om met verzorgenden, verpleegkundigen en andere (zorg)medewerkers te spreken over werken in de (ouderen)zorg.  Na vertoning van een filmpje met medewerkster Natasja Hoeksma, dat de tongen goed los wist te maken, volgde een open en eerlijke dialoog.

Medewerkers en de staatssecretaris spraken over hoe het is om te werken voor een organisatie die onder toezicht van de inspectie staat. Hoe moeilijk het is om collega's te vinden. De enorme registratielast. Hoe eenzijdig berichtgeving in media kan zijn, met zoveel nadruk de dingen die niet goed gaan. Wat je trots maakt als medewerker, waarom je koos voor werken in ouderenzorg. Maar ook: hoe kwetsend het was voor medewerkers om 'rotte appels uit de zorg' te worden genoemd. "Want dat gaat helemaal voorbij aan onze inzet, het harde werk, alle verbeteringen die wel al hebben gemaakt. Want er gaat ook heel veel wél goed."

Als afsluiting van het bezoek bezocht de staatssecretaris enkele woongroepen, om uiteindelijk een vorkje mee te prikken op woongroep De Laak.

In de media

Het bezoek van staatssecretaris Van Rijn kon rekenen op de nodige media-aandacht. Het Algemeen Dagblad (Amersfoort) interviewde medewerkers en de staatssecretaris.

Ook RTV Utrecht besteedde aandacht aan het bezoek van de staatssecretaris en interviewde hem over de zorg.

Het ANP filmde het bezoek van de staatssecretaris aan de woongroep.

Zorgvisie maakte een verslag van het bezoek aan Beweging 3.0.

Daarnaast verscheen in Zorgvisie een artikel over de tour van de staatssecretaris langs meerdere zorginstellingen op 18 en 19  januari.

 


Amersfoort, 25 oktober 2016

Beweging 3.0 vaart een nieuwe koers

Ingrijpend verandertraject ingezet om kwaliteit en financiën op orde te krijgen

De situatie waarin Beweging 3.0 zich bevindt op het gebied van kwaliteit van zorg en financiën is zorgelijk. De in 2016 door de Raad van Commissarissen benoemde nieuwe Raad van Bestuur heeft daarom tot ingrijpende maatregelen besloten en zet een nieuwe koers in. Die houdt in dat op de kortst mogelijke termijn de kwaliteit en veiligheid van de zorg weer voldoet aan de normen, de medewerkers meer duidelijkheid over hun taken en verantwoordelijkheden hebben, zorgmedewerkers voldoende tijd aan de zorg zelf besteden en de organisatie financieel weer gezond is.

Om dit te bereiken, past Beweging 3.0 de inrichting van de organisatie aan en heeft de instelling een verbeterplan opgesteld om de financiën weer op orde te krijgen. De veranderingen zijn reeds ingezet en worden in 2017 en 2018 verder doorgevoerd. De medezeggenschapsraden van cliëntvertegenwoordigers en medewerkers staan achter de plannen.

Kwaliteit & Veiligheid

Beweging 3.0 accepteerde met beide handen het aanbod van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om aan het programma Waardigheid en Trots, onderdeel Kwaliteit en Veiligheid deel te nemen, naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2015 en begin 2016. Beweging 3.0 zorgt daarmee dat de basis op orde komt: kwalitatief goede en veilige zorg voor ouderen. Dit programma is medio 2016 op een groot aantal locaties ingezet en loopt door tot eind 2017. Samen met een team van VWS voert Beweging 3.0 het plan uit. Het doel is de kwaliteit en veiligheid duurzaam te borgen.

Financiën

In 2015 leed de organisatie een aanzienlijk verlies. Beweging 3.0 heeft een verbeterplan opgesteld om de financiële basis en de inrichting van de organisatie op orde te krijgen. Met het pakket aan maatregelen werkt de zorgorganisatie onder andere aan een efficiëntere inzet van middelen en het vastgoed. De uitvoering van dit pakket zal een aantal jaren vergen en de komende tijd verder worden aangescherpt.

Verscherpt toezicht en categorie 1 IGZ-Lijst

Recentelijk stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg Beweging 3.0 onder verscherpt toezicht, op basis van hun bevindingen in 2015 en begin 2016. Ook blijft Beweging 3.0 ingedeeld in categorie 1 op de IGZ-lijst. De IGZ ervaart het direct ingrijpen en de bereidheid om te veranderen van Beweging 3.0 als positief en ziet de stijgende lijn van de verbeteringen die vanaf het tweede kwartaal in 2016 zijn doorgevoerd. De IGZ maakt echter nog een kanttekening bij de duurzaamheid van de veranderingen. De IGZ kijkt de komende 8 maanden met de organisatie mee en verwacht dat de geconstateerde risico’s binnen de periode waarvoor het verscherpt toezicht is ingesteld, worden weggenomen. Beweging 3.0 betreurt dat deze situatie is ontstaan, met name het gevoel van onrust dat dit bericht kan veroorzaken bij bewoners, hun familie en medewerkers.

Koers

De Raad van Bestuur heeft veel respect voor elke medewerker van Beweging 3.0 die iedere dag maar weer en ieder in zijn of haar rol, bijdraagt aan de zorg voor en de ondersteuning van de cliënten. Zij heeft vertrouwen in de toekomst en verwacht voor het doorvoeren en borgen van alle verbeteringen maximaal twee jaar nodig te hebben. “Als Beweging 3.0 iets geleerd heeft van de afgelopen twee jaar, is het dat de zorg voor de cliënten voorop moet staan. De nieuwe koers is volledig daarop afgestemd”, aldus bestuurder Ageeth Ouwehand.


N.a.v. berichtgeving in de media over Beweging 3.0

Amersfoort 7 juli 2016

Geachte familieleden,

Velen van u heeft al kennisgenomen van de berichtgeving in de media over Beweging 3.0 en het rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Net als de lijst van Staatssecretaris Van Rijn (VWS) van welke van de onderzochte zorgorganisaties onder intensief vervolgtoezicht staan: de 11 zorgorganisaties waaronder Beweging 3.0.

Naar aanleiding van deze berichtgeving over Beweging 3.0, bereiken ons veel vragen van verontruste familieleden van onze cliënten. Ook staat Beweging 3.0 vol in de mediabelangstelling.  In de bijlage treft u onze reactie over de vermelding van Beweging 3.0 op de lijst van Van Rijn. Daarbij willen wij u graag er op wijzen dat onze vermelding op de lijst niet alle locaties van Beweging 3.0 betreft. Het gaat uitsluitend over het St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis en verpleeghuis de Lichtenberg.

Meer informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat u mogelijk meer wilt weten. In dat geval verzoeken wij u onze website www.beweging3.nl te volgen. Als er nieuws is, zullen wij dat daar publiceren. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw vaste contactpersoon, namelijk de cliëntadviseur van het huis waar uw familielid woont.

Met vriendelijke groet,
Ageeth Ouwehand
Voorzitter Raad van Bestuur Beweging 3.0

Bijlage:
Persverklaring Beweging 3.0 nav IGZ_7 juli 2016

Links naar:
Nieuwsbericht website Beweging 3.0  “IGZ onderzoek verpleeghuizen d.d. 4 juli 2016
IGZ nieuws Verpleeghuizen: www.igz.nl
Meer informatie: www.actiz.nl

Brief Staatssecretaris:
Brief Staatssecretaris aan de Tweede Kamer 5 juli 2016


Soest, 7 juni 2016

Marienburg bezoekt Onvergetelijk Singer

De Gooi- en Eemlander heeft een mooi artikel gepubliceerd over het bezoek van een aantal bewoners van Marienburg aan de tentoonstelling Onvergetelijk Singer.  Kunst prikkelt mensen met dementie. Klik hier >> voor het artikel.
Over de tentoonstelling is ook het volgende gepubliceerd, klik hier >>.


Soest, juni 2016

Het Zwaanplein

Het heeft wel even geduurd, maar het resultaat mag er zijn: het plein is klaar.
Daar was veel overleg, geduld en tuin-inzicht voor nodig.
De zomer van 2016 breekt aan, we leven toe naar de langste dag en genieten nu van alle mooie planten, bloemen en bomen die zijn teruggezet of nieuw aangeplant en dat alles volgens een langlopend plan.
In de meimaand/Mariamaand werd het Mariabeeld weer teruggeplaatst in haar groene klimop-nis, maar niet voordat mevrouw Zwanenburg, bewoonster van Mariënburg en lid van de Cliëntenraad Mariënburg, de schade van winterkoude en regen had weggewerkt en bijgeschilderd.
De tuinkussens en kleedjes, gemaakt onder haar leiding, liggen klaar zodat ieder gerieflijk op terras of rond het prieel kan genieten van de zomerpracht.
Op de mei-borrel op het plein kwam spontaan de naam Zwaanplein op: leuke ideeën verzanden vaak, maar in dit geval werd, sneller dan een ieder kon verwachten, het door Team Joy gemaakte bord door Mw Zwanenburg zelf onthuld.
Natuurlijk worden bij deze ook al diegenen bedankt, die hun bijdrage geleverd hebben aan deze fraaie plek.
Op 8 juni jl is Mw Zwanenburg overleden. We zullen haar missen en ook via het mooie plein dat naar haar vernoemd is herinneren als een warme en inlevende bewoonster die altijd met raad en daad klaar stond voor iedereen.