Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is van groot belang als aanvulling op de professionele zorgverlening van Beweging 3.0 en Mariënburg. De aandacht van de vrijwilligers voor de bewoners richt zich niet op de primaire zorg, maar op het welzijn. Bij een goed welbevinden gaat de levenskwaliteit omhoog en om die reden vormen de vrijwilligers een onmisbare en waardevolle aanvulling.

 

Vrijwilligers zijn grotendeels actief op het gebied van ontspanning en recreatie.
Daarnaast ondersteunen zij b.v. de restauratieve dienst.