Persbericht

22 juni 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (>IGZ) beëindigt verscherpt toezicht op zorginstelling Beweging 3.0

Kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg op orde door succesvol verandertraject

In oktober 2016 werd Beweging 3.0 door de IGZ voor een periode van acht maanden onder verscherpt toezicht gesteld op basis van haar bevindingen in 2015 en begin 2016. De destijds nieuwe Raad van Bestuur nam vervolgens ingrijpende maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten op orde te krijgen. Zo zette de zorgorganisatie niet alleen stappen op financieel en organisatorisch gebied, maar ging Beweging 3.0 ook in op het aanbod van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om aan het programma Waardigheid en Trots, onderdeel Kwaliteit en Veiligheid deel te nemen. Dit programma werd in 2016 op alle zorglocaties ingezet en loopt nog door tot april 2018.

 

Verbeteringen geven vertrouwen

De IGZ beschouwt het direct ingrijpen en de bereidheid om te veranderen van Beweging 3.0 als positief en zag de steeds groeiende impact van de verbeteringen die vanaf het tweede kwartaal in 2016 werden doorgevoerd. De verbeteringen geven de inspectie vertrouwen in de aanpak en aansturing van Beweging 3.0. Dit vertrouwen is voor de inspectie de basis voor het beëindigen van het verscherpt toezicht op Beweging 3.0. Het oordeel van de IGZ is dat Beweging 3.0 voldoet aan de normen voor goede zorg.

 

Trots en vertrouwen

De Raad van Bestuur laat weten enorm veel respect te hebben voor alle medewerkers van Beweging 3.0 die zich elke dag vanuit ieders eigen rol inzetten voor cliënten. “We zijn hartstikke trots op alle collega’s die door hun grote inzet en bevlogenheid hebben bijgedragen aan dit resultaat. Ook het vertrouwen dat de medezeggenschapsraden, de Raad van Commissarissen, het zorgkantoor en andere stakeholders ons geven, is heel belangrijk geweest in het hele proces van verbetering. We ervaren het oordeel van de IGZ dan ook als een beloning voor al die noeste arbeid en we gaan de komende jaren vol vertrouwen verder op deze ingeslagen weg. Aangenaam leven voor onze cliënten en aangenaam werken voor alle medewerkers zijn onze leidende principes,” aldus bestuurder Ageeth Ouwehand.